Cytaty Jana Pawła II

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Nowo wybrany biskup Rzymu przybrał imię Jan Paweł II, a wydarzenie to na zawsze miało odmienić oblicze świata. Od początku swojego pontyfikatu papież prowadził zdecydowane działania przeciwko komunizmowi, co miało duży wpływ na przemiany demokratyczne w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 80. i 90. XX w. Jako głowa kościoła katolickiego, ale również poeta i pedagog, Jan Paweł II zostawił po sobie również ogromne dziedzictwo myśli i nauczania. Ta kolekcja to zbiór najpiękniejszych cytatów Jana Pawła II.

  1. Cytaty Jana Pawła II o nadziei
  2. Cytaty Jana Pawła II o miłości
  3. Cytaty Jana Pawła II o życiu
  4. Złote myśli Jana Pawła II o rodzinie
  5. Cytaty Jana Pawła II do młodzieży
  6. Krótkie cytaty Jana Pawła II 

Cytaty Jana Pawła II o nadziei

W nauczaniu Jana Pawła II temat nadziei zajmuje szczególne miejsce. W trakcie swojego blisko 27-letniego pontyfikatu papież starał się krzewić wiarę w lepsze jutro, zwłaszcza tam, gdzie sytuacja była trudna. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze sentencje Jana Pawła II o nadziei.

Cytaty Jana Pawła II o nadziei

„Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!” (do młodzieży podczas inauguracji pontyfikatu)

„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.”

„Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.”

„Jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekroczyć próg nadziei, nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się prowadzić.”

„Nadzieja jest czymś więcej niż powierzchownym optymizmem, który pojawia się tylko wtedy, gdy nie chcemy przyznać się, że otacza nas ciemność. Jest ona raczej realistyczną i pozytywną wizją tych, którzy zobaczyli ciemność w całej pełni, po czym odkryli w jej sercu światło.”

Cytaty Jana Pawła II o miłości

Sentencje Jana Pawła II o miłości to idealna inspiracja do chwili refleksji nad tym uczuciem. Papież postrzegał miłość jako wielką siłę, która pozwala pokonać własne ograniczenia i ujrzeć cierpienie drugiego człowieka. Jan Paweł II napisał jednak o tym uczuciu znacznie więcej, a poniższe cytaty są tego dowodem.  

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.”

„Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś. ”

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości.”

„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.”

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.”

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała…” (z tomiku Renesansowy psałterz)

 „Miłość do cierpiącego jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu…”

„Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.”

„Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością. ”

„Miłość jest potężniejsza niż śmierć.”

„(…) miłość jest szczególnym wezwaniem do odpowiedzialności. Przede wszystkim jest to odpowiedzialność za drugą osobę, której nie mogę zawieść.”

„Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi.”

„Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości.”

„Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie „na dobre i na złe”. Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi.”

„Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.”

„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.”

„W miłości, która ma swoje źródło w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata.”

„Ostatecznie miłość jest spoiwem wszystkiego.”

„Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Te wymagania – tak jak znajdujecie je w stałym nauczaniu Kościoła – właśnie są zdolne uczynić waszą miłość – prawdziwą miłością.” 

Cytaty Jana Pawła II o życiu

Jan Paweł II starał się jak najbardziej zbliżyć do życia zwykłych ludzi. Jako papież odwiedził ponad 130 krajów i około 900 miejscowości (wiele z nich po kilka razy), a każda jego pielgrzymka była przepełniona potrzebą poznawania problemów danej społeczności. To dlatego warto zapoznać się z jego życiowymi radami – były one bowiem podparte nie tylko osobistymi przemyśleniami, ale i doświadczeniem wielu ludzi.

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”

„Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.”

„Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei. ”

„Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.”

„Człowiek nie może przecież oprzeć swego życia na czymś nieokreślonym, na niepewności albo na kłamstwie, gdyż takie życie byłoby nieustannie nękane przez lęk i niepokój. Można zatem określić człowieka jako tego, który szuka prawdy.”

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być.”

„Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw. Żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy; żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. Jak w końcowej partii wielkiej symfonii, te wielkie tematy współbrzmią potężnie.”

Złote myśli Jana Pawła II o rodzinie

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II zajmowała szczególne miejsce. Papież nobilitował jej wartość nie tylko jako głowa Stolicy Apostolskiej, ale również filozof historii, który w rodzinie upatrywał największą siłę napędową dla rozwoju dziejów. 

„Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.”

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.”

„Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką stwórca ogarnia stworzony świat.”

„W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością.”

„Dzieje ludzkości przebiegają od początku — i przebiegać będą do końca — poprzez rodzinę.”

„Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno choć nadal dwoje.”

Cytaty Jana Pawła II do młodzieży

Nagrania z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski są niezbitym dowodem na to, że papież miał niesamowity kontakt z młodzieżą. Jego przemówienia były nie tylko przepełnione mądrością, ale również dowcipem i ciepłem, nic więc dziwnego, że papież Polak potrafił zjednać sobie serca młodych na całym świecie. Poniżej przytaczamy najbardziej inspirujące cytaty Jana Pawła II kierowane do młodzieży. 

„Wyrusz w drogę. Nie zadowalaj się dyskutowaniem; nie czekaj, aby zrobić coś dobrego, na okazje, które może nigdy się nie pojawią. Już nadszedł czas działania.” Spotkanie z młodzieżą, Berno, 2004 r.)

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. (Przemówienie do młodzieży, Gdańsk, 1987 r.)

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.” (Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.)

„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.” (List do młodych całego świata, 1985 r.)

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy.” (List do młodych całego świata, 1985 r.)

„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.” (Częstochowa, 1979 r.)

„Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany.” (Buenos Aires, 1987 r.)

„Często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg, wiele łatwych rozwiązań a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do trwałego i pełnego szczęścia.” (Santiago de Compostela, 1989 r.)

„Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach! (Światowe Dni Młodzieży, Denver, 1993 r.)

„Czasem jesteśmy lampami bez światła, lampami, które nie świecą, których możliwości nie zostały zrealizowane. Przyszedłem, aby zapalić w waszych sercach ten płomień.” (Słowo do nieletnich oczekujących na wyrok, Castat del Marmo, 1980 r.)

„Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą młodością: młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny i całej ludzkości — również młodością Kościoła.” (List do młodych całego świata, 1985 r.)

Krótkie cytaty Jana Pawła II

Literacki talent Jana Pawła II sprawiał, że ważne i życiowe kwestie papież potrafił ujmować w jednym krótkim zdaniu. Poniższe złote myśli może i są lakoniczne, ale jakże treściwe! 

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.”

„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.”

„Bogatym nie jest ten kto posiada, ale ten kto daje.”

„Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.”

„Jesteśmy tym bogatsi, im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić.”

„Ludzi można spostrzec zamykając oczy.”

„Każdy człowiek jest osobnym rozdziałem.”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Chcesz więcej cytatów? Mamy więcej!

Na pewno spodobają Ci się również: