Cytaty z Biblii

Cytaty biblijne to z pewnością wyjątkowa grupa sentencji. Dla osób wierzących stanowią one nie tylko inspirację, ale często również swoisty kompas moralny, który pomaga w podejmowaniu codziennych wyborów. Trudno także o lepsze źródło pocieszenia i nadziei dla chrześcijanina niż słowo boże. Jednak to nie tylko dlatego znaczenie cytatów z Pisma Świętego jest tak duże. Biblia jest przecież także rozpatrywana jako kamień milowy w procesie rozwoju europejskiej kultury i wielkie dzieło literackie. Poniżej zebraliśmy najpiękniejsze aforyzmy ze Starego i Nowego Testamentu, które pomogą w zgłębieniu piękna biblijnych wersetów. 

Spis treści

Najpiękniejsze cytaty z Pisma Świętego

Poniższe złote myśli to zbiór najpiękniejszych cytatów z Pisma Świętego.  Przedstawione sentencje traktują o tym, jak niezwykłą siłę ma wiara, która pomaga rozświetlić mrok i pokonać strach. Piękno tych słów dopełnia tzw. styl biblijny, który sprawia, że każdy werset brzmi niezwykle patetycznie i dostojnie.  

Piękny cytat z Biblii

„Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.”

Mt 7, 25

„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.”

Dz 20, 35 

„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.” 

Iz 40, 31

„Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą.”

Prz 25, 21

„Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?”

Ps 27, 1

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.”

Ps 23, 4

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”

J 14, 27

„Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.”

Mk 11, 24

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.”

Ps 23, 1-3

„(…) bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce.”

1 Sm 16, 7

„W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia – lecącej strzały (…). Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. (…) swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.”

Ps 91, 5-11

„Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.”

Joz 1, 9

„O nic się nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.”

Flp 4, 6

Niesamowite cytaty z Biblii

Niezwykły styl literacki i cudowność biblijnej historii sprawiają, że na kartach Pisma Świętego możemy odnaleźć słowa, które do dziś urzekają swoim pięknem. W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy najbardziej niesamowite, zapierające dech w piersiach cytaty.  

„Powiodę ślepych drogą, której nie znali, poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli. Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a miejsca nierówne – w równinę.”

Iz 42, 16

„Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała.”

Mk 12, 43-44

„Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego.”

Kpł 19, 34

„I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły.”

Ps 107, 28-29

„Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».” 

Mt 19, 26

„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.”

J 16, 33

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”

Mt 25, 40

„Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory.”

Iz 45, 2

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć.”

1 Kor 1, 27

„Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca.”  

Iz 43, 2-3

Krótkie cytaty z Biblii

Słowo boże potrafi natchnąć nadzieją za pomocą jednego krótkiego zdania. Czy któraś z poniższych sentencji stanie się Twoim idealnym cytatem na dziś? 

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

Rz 12, 21

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”

Rz 8, 31

„(…) bo z owocu poznaje się drzewo.”

Mt 12, 33

„Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.”

Rdz 3, 19

„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”

Mt 6, 21

„Nie samym chlebem żyje człowiek.”

Mt 4, 4
Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę - Oz 8,7

„Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę.”

Oz 8,7 

„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”

Mk 4, 9

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” 

Flp 4,13

„To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.”

2 Kor 4, 18

 „Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało.”

Ps 28, 7

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości.”

2 Tm 1,7

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.”

J 8, 32

„Nie bój się, wierz tylko.”

Mk 5, 36

 „Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.”

1 Kor 15, 26 

„Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!”

Ps 118, 24

Wersety biblijne na pocieszenie

Pismo Święte obfituje w wiele opowieści o życiowych trudach i tragediach. Jedną z najbardziej inspirujących jest z pewnością historia o Hiobie, który choć wystawiony na próbę i doświadczony niesamowitym cierpieniem, nie porzucił wiary, za co w końcu otrzymał od Boga nagrodę. Dla wielu z nas Biblia jest ostoją, która pomaga przetrwać najgorsze chwile. 

„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.”

1 P 5, 7

„Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy.”

Ps 55, 23

„Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.”

Ps 34, 19

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.”

Mt 5, 4 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

Mt 11, 28 

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy.”

J 14, 16-17

„Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.”

Ps 145, 14

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.”

Iz 41,10

„A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.”

Ps 3, 4

„Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!”

Ps 18, 3

Cytaty z Biblii o przyjaźni

Wartość przyjaźni to temat, który znalazł swoje rozwinięcie w wielu wersetach biblijnych. Przyjaciel opisywany jest tutaj nie tylko jako podpora, ale nawet lekarstwo na wszelkie trudy życia. Pismo Święte przestrzega także przed fałszywymi relacjami i gorzkim smakiem samotności. 

„Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia.”

Syr 6, 17

„Nie porzucaj starego przyjaciela. Nowy z nim nie jest na równi. Przyjaciel nowy jest jak nowe wino, gdy się zestarzeje, z przyjemnością je wypijesz.”

Syr 9, 10

„Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.”

Syr 6, 15-16

„Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu.”

Prz 17, 17

„Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzień twego ucisku.”

Syr 6, 8

„Lepsza jest jawna nagana niż miłość tajona. Razy przyjaciela – [znakiem] wierności, pocałunki wroga – zwodnicze.”

Prz 27, 5-6

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.”

J 15, 13

„Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł.”

Koh 4, 10

„Nie gardź swoim i ojca przyjacielem, a w dniu klęski nie chodź do brata, bo lepszy sąsiad bliski niż brat daleki.”

Prz 27, 10

„Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.”

1 Kor 5, 11

„Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel opuszcza.”

Prz 19, 4 

„I inną jeszcze widziałem marność pod słońcem: oto jest ktoś sam jeden, a nie ma drugiego, i syna nawet ni brata nie ma żadnego.”

Koh 4, 8-7

Cytaty z Biblii o miłości

Miłość do Boga i bliźniego to najważniejszy element nauk Jezusa Chrystusa. Nic więc dziwnego, że Biblia obfituje w niezwykle poetyckie cytaty o tej tematyce. Oprócz fragmentów słynnego Listu do Koryntian autorstwa św. Pawła z Tarsu, który nazywany jest Hymnem o miłości, poniżej zamieszczamy również inne piękne sentencje. 

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.”

1 Kor 13, 1

„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.”

1 J 4, 16

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.”

1 Kor 13, 4-7 

„Mężowie, miłujcie żony”

Ef 5, 25

„Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.”

Pnp 8, 7

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.” 

1 J 4, 7-8

„Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość (…), żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu.”

Pnp 8, 6

„I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.”

1 Kor 13, 3

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.”

J 13, 34

„Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. (…), ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.”

Łk 6, 27-36

„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie.”

Iz 54, 10

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.” 

Rz 5, 5

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

J 3, 16

„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.”

1 Kor 13, 13

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.”

Rz 13, 8-10

„Oblicze odbija się w wodzie, a w sercu odbija się człowiek.”

Prz 27, 19

„(…) jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.”

1 P 1, 22

„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.”

1 J 3, 18

Mądrości biblijne

Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy też nie, trudno się nie zgodzić, że Pismo Święte jest skarbnicą uniwersalnych, życiowych prawd. Przedstawione niżej, biblijne mądrości noszą znamiona aktualności nawet we współczesnym świecie. 

„Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem.”

Koh 4, 6

„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.”

Mt 6, 34

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane.” 

Łk 6, 37-38

„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?” 

Łk 6, 41

„Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną.” 

Mt 26, 52

„Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia.”

Prz 17, 1

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.” 

1 Kor 6, 12

„Ciężki jest kamień i sporo waży piasek, lecz rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu.”

Prz 27, 3

„Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego.”

Prz 26, 4

„Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych.”

Prz 28, 6

„Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.”

Prz 21, 13

Chcesz więcej cytatów? Mamy więcej!

Mogą zainteresować Cię również: